Hoppa till huvudinnehåll

Stockholms medicinska biobank är en del av Framtidens hälso- och sjukvård och har som mål att skapa bättre förutsättningar för vård och medicinsk forskning. Mer än 6 miljoner prover hanteras årligen av vården i Stockholms län. Stockholms medicinska biobank samordnar, underlättar och effektiviserar biobanksarbetet i regionen och fungerar som en central resurs för insamling, förvaring, tillgängliggörande och användning av gemensamma biobanksprover. Som service- och kunskapsorganisation erbjuder Stockholms medicinska biobank sina tjänster till hälso- och sjukvårdens forsknings och utvecklingsprojekt, akademiska forskargrupper samt näringsliv. Från och med den 1 juni 2016 hanteras Karolinska Universitetssjukhuset, Södersjukhuset, Danderyds sjukhus och SLSOs biobanksärenden av Stockholms medicinska biobank.
För närvarande har vi förlängda handläggningstider p g a hög belastning. Den elektroniska registreringen via hemsidan är tillfälligt ur funktion och vi hänvisar därför till att de nationellt framtagna ansökningsblanketterna (ni hittar blanketter här). 

m t o t f l s
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30